فریم درمانی گاو و گوسفند

فریم درمانی گاو مخصوص انجام عملیات درمانی مانند تلقیح و یا واکسیناسیون؛ مهار دام و حفظ سلامت گاو و نیروی کار؛ تولید در ابعاد سفارشی؛ از جنس ورق و لوله سنگین آهنی

مدل :
فریم درمانی گاو
کشور سازنده :
ایران
حداقل مقدار سفارش :
6 عدد

توضیحات محصول

فریم های درمانی از نظر ساختاری بسیار شبیه فریم های شیردوشی قدیمی و یا هرینگ بون می باشند. به این صورت که دامها به صورت مورب در کنار یکدیگر قرار می گیرند. همچنین با تعبیه محل هایی بر روی فریم جهت قرار دادن لوله و یا میله، امکان حرکت رو به عقب دام  غیرممکن شده و دام جهت امور تلقیح و یا واکسیانسیون و یا بررسی های دامپزشکی در حد امکان بی حرکت می شود.

فریم های در مانی را در بیمارستان، شیردوشی و یا در قسمتی از بهاربند تعبیه می کنند.

بسته به مورد استفاده (گاو، شتر و یا گوسفند و بز) ابعاد و طراحی فریم های درمانی متفاوت می باشد.